Funder Transport

Betong om mer enn betong

Funder transport leverer betong i samarbeid med Unicon

Vi har biler som kan pumpe betong enkelt til vanskelig tilgjengelige steder. Rekkevidde tårnpumper er fra 17/24 til 42/47 meter horisontalt / vertikalt. Pumpekapasitet 30 – 100 m3 i timen. Ved pumpelengder ut over pumpens rekkevidde eller ved innvendig i bygninger etc. kan det legges ut slanger eller rørgate.

En pumpebil, kalt PUMI, er en betongbil påmontert betongpumpe, transportkapasitet opp til 4,0 m³. Rekkevidden på en PUMI varierer fra 19/24 til 24/28 meter horisontalt / vertikalt.

Unicom
Unicom
Unicom