Bilpark

Våre Renovasjonskjøretøy har forskjellig størrelse og nyttelast.

Våre kjøretøy

Våre Renovasjonskjøretøy har forskjellig størrelse og nyttelast. Generelt har det vært en tendens til at bilene har blitt større etter innføring av kildesortering. Blant annet benyttes det biler som kan samle inn flere avfallstyper på samme aggregat samtidig.

bilpark

Alle bilene samlet på en plass

vaskebil

Vaskebilen er spesiallaget for å vaske beholderene på stedet.